Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce
składka członkowska na 2023 rok uległa zmianie i wynosi 100 zł.


Składkę można opłacić bezpośrednio w biurze oddziału lub przelewem na rachunek bankowy
(w tytule wpłaty prosimy wpisać "imię i nazwisko - składka na 2023 rok").


_________________________________________________________________________________________


UCHWAŁY ZG - 28.11, 1, 10.12.2022

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 28 listopada, 1 grudnia oraz 10 grudnia 2022 r.
podjął następujące uchwały:

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1. Zaleca się Oddziałom organizującym wystawy psów rasowych, aby nie zapraszać na nasze wystawy sędziów,
którzy po 24 lutego 2022 roku sędziowali w Rosji.
2. Zatwierdzono i dopuszczono asystentów, kandydatów do egzaminu sędziowskiego w terminie 3-4 grudnia 2022 roku.
3. Na wniosek Prezydium ZG podwyższono opłat za egzamin teoretyczny (dla asystentów
i sędziów) w kwocie 450 zł i za egzamin praktyczny (dla asystentów i sędziów) w kwocie 450 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
4. Uchwalono, aby finały - wybór Najpiękniejszego Psa Ras Polskich,
mogli sędziować tylko sędziowie posiadający uprawnienia na wszystkie rasy polskie.

SPRAWY HODOWLANE
1. Zatwierdzono dodatkowo, nowych lekarzy weterynarii upoważnionych do odczytywania zdjęć rentgenowskich
układu chrzęstno-kostnego od 1 stycznia 2023 roku:

• lek. wet. Krzysztof Lewandowski - Olsztyn
• dr n. wet. Adam Przeworski - Olsztyn
• lek. wet. Adam Januszkiewicz – Jelenia Góra
• lek. wet. Barbara Zelewska-Pankanin - Sopot
• lek. wet. Błażej Orczyński - Koszalin

2. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej wprowadzono obowiązek wykonywania zdjęć RTG ( zał. nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów)
tylko przez uprawnionych przez Związek Kynologiczny w Polsce lekarzy weterynarii. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku.
3. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej wprowadzono obligatoryjne badania DNA dla reproduktorów,
(nabywających uprawnienia hodowlane). Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku.
Instrukcja postępowania dla Oddziałów zostanie przesłana w późniejszym terminie.
4. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej wprowadzono obligatoryjne badania DNA dla suk hodowlanych
(nabywających uprawnienia hodowlane). Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.
5. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej zatwierdzono utworzenie centralnej bazy: chipów , DNA i RTG ZKwP.
6. Powołano Klub Wybieralny Rasy Hovowart.
7. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej uchylono zapis w § 3 Regulaminu Klubu Rasy
„Wysokość pierwszej składki ustala grupa inicjatywna, a kolejnych zarząd Klubu.” Należy, zgodnie z Uchwałą z dnia 05.11.2022r.
dodać zapis „Składka członka Klubu wynosi minimum 50% składki członkowskiej ZKwP”.

SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW
1. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów przyjęto termin szkolenia dla instruktorów psów
i pozorantów w terminie 10-12 luty 2023 roku.

SPRAWY WYSTAW
1.Zatwierdzono dodatkowe wystawy na 2023 rok oraz zaktualizowano kalendarz wystaw.
2. Informujemy, że tytuł Zwycięzca Polski oraz nominację na Crufts przyznano wystawom organizowanym
w Sopocie w terminie 12-13 sierpnia 2023 roku.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zatwierdzono „Politykę Rachunkowości Związku Kynologicznego w Polsce”.
2. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Związku Kynologicznego w Polsce.
3. Zatwierdzono Regulamin Komisji Kynologii Łowieckiej.
4. Zatwierdzono nowy cennik usług, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

_________________________________________________________________________________________


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie na Najbardziej Utytułowanego Psa Oddziału Szczecin w sezonie wystawowym 2022.Psy można zgłaszać w poszczególnych grupach wiekowych: szczenięta, młodzież, psy dorosłe, weterany

Zgłoszeniem jest wypełniona tabela rankingu, którą wraz ze skanami kart ocen z wystaw oraz ewentualnie zdjęć z konkurencji finałowych, należy przesłać na adres e-mail: zkwpszczecinranking@gmail.com w terminie do dnia 10 lutego 2023 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału (data zostanie podana w późniejszym czasie)

Prosimy również o załączenie fotografii psa w mailu który jest zgłaszany do rankingu

Regulamin konkursu (PDF) >   Formularz zgłoszenia (DOC) >

_________________________________________________________________________________________


CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie,
a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET,
analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej – odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU).
Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Szczecin

Aleje Jana Pawła II 44, 70-413 Szczecin

Biuro czynne:
wtorek, środa, czwartek 15:30-20:00
Kasa czynna: wtorek, środa, czwartek 15:30-19:00

tel: 91) 434-65-09, tel: 91) 812-85-37
e-mail: szczecin@zkwp.pl


Konto bankowe

Bank PKO BP II O/ Szczecin

PLN 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585